صفحه اصلی استفاده از تبلیغات آنلاین ؛ مکمل شیوه های سنتی تبلیغات

تبلیغات آنلاین یک هدف است؛ هدفی برای ترغیب مشتری به استفاده از خدمات شما. تبلیغات آنلاین بعد از شکل گیری وب سایت ها روی کار آمد. به این معنا که پیش از استفاده از تبلیغات آنلاین از روش های فیزیکی برای معرفی وب سایت و تبلیغات استفاده می شد. اگر تا کمی قبل هزینه های زیادی بابت شیوه های سنتی تبلیغات صرف می شد حال با رویکرد استفاده از تبلیغات آنلاین کاربران با زحمت، وقت و هزینه کمتر به یک سرویس روی می آورند. این که هنوز هم برخی از تبلیغات فیزیکی و به روش سنتی استفاده می کنند یک دلیل عمده دارد؛ این که تصور می کنند اهداف و شیوه های تبلیغات فیزیکی با استفاده از تبلیغات آنلاین مخقق نخواهد شد و با تاریخچه تبلیغات آنلاین آشنا نیستند. حال آن که بد نیست بدانید استفاده از تبلیغات آنلاین مکمل روش های سنتی تبلیغات است و در واقع شیوه های تبلیغی را برای کسب نتیجه بهتر با هم ترکیب می کنیم. اگر هنوز هم در استفاده از تبلیغات آنلاین مردد هستید مطالعه مطلب امروز را به شما پیشنهاد می کنیم.

کسب نتیجه بهتر با استفاده از تبلیغات آنلاین و سنتی

Better results with using traditional and online advertising

در تبلیغات آنلاین شیوه های تبلیغات سنتی را معادل سازی می کنیم. به عنوان مثال اگر تا پیش از این تبلیغات خود را در روزنامه ها ثبت می کردید از این پس با استفاده از تبلیغات آنلاین قادر خواهید بود روزنامه را در قالب بنر در هزاران وب سایت اینترنتی درج کنید. به زبان ساده تر شیوه های تبلیغات آنلاین معادل گسترده تر تبلیغات قدیمی است.

کسب نتیجه بهتر با استفاده از تبلیغات آنلاین و سنتی

عناصر همسان در تبلیغات آنلاین و سنتی

همان طور که گفته شد استفاده از تبلیغات آنلاین وسنتی کاملا مشابه با هم هستند. اگر در تبلیغات سنتی به فونت و رنگ نوشته ها دقت می کردیم این بار در تبلیغات آنلاین اهمیت بیش تری به رنگ و فونت و مسائل ظاهری تبلیغ می دهیم؛ چرا که جذابیت و جلب توجه مشتری لازمه تبلیغات آنلاین است.

بنابراین شکی باقی نمی ماند که استفاده از تبلیغات آنلاین مکمل شیوه های سنتی تبلیغات است.

912 بازدید ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

همین امروز تبلیغات خود را شروع کنید

متخصصان و مشاوران ما آماده‌اند تا شما را در تمامی مراحل ساخت کمپین تبلیغاتی راهنمایی کنند